Wyszukaj:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Zarząd Spółki
•  Rada Nadzorcza
  Zakres działania
•  Przedmiot działalności
•  Przetargi
•  Ogłoszenie dot. badania sprawozdania finansowego
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
•  Dokumenty
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Archiwum
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki


522588
od 14 kwietnia 2010
Archiwum » Przetargi

Artykuły
  Naprawa główna 5 sztuk silników spalinowych typu MAN D2866 w asortymencie LUH29 i LUH 50, MAN D0826, DAF PR, Cummins ISBe
  Ogłoszenie o sprzedaży 7 sztuk autobusów używanych
  Przetarg nieograniczony: Zakup i Dostawa do siedziby Zamawiającego 180 000 litrów gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
  Dostawa materialów i urządzeń potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznej i niskoprądowej w MPK w Radomiu Sp. z o.o.
  Postępowanie na ubezpieczenie majątku MPK w Radomiu Sp. z o.o. na lata 2017-2018
  Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego 19 przegubowych autobusów używanych klasy mega 18m dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. - nr sprawy: ZB/1/2016
  Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu finansowego autobusu używanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o., nr sprawy - ZB/2/2015
  Przetarg nieograniczony na: zakup i dostawa do siedziby Zamawiajacego 288 000 litrów gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o. nr sprawy: ZB/1/2015 - protokół z postępowania
  Przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę do siedziby zamawiającego 288 000 litrów gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.
  Przetarg nieograniczony na dostawę autokaru turystycznego używanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o.
  Przetarg nieograniczony na Termomodernizacja budynków zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Wjazdowa 4, 26 - 600 Radom
  Przetarg nieograniczony na Termomodernizacja budynków zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Wjazdowa 4, 26 - 600 Radom
  Przetarg nieograniczony na dostawę 250 000 litrów gazu płynnego LPG dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o.
  Przetarg nieograniczony na: dostawę papierosów, zapalniczek i zapałek na cele komercyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o., ZB/1/2012
  Przetarg nieograniczony na: Dostawę papierosów, zapalniczek i zapałek na cele komercyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o. do sklepu w Stacji Paliw MPK w Radomiu Spółka z o.o. - ZB/3/2011
  Przetarg nieograniczony na: Dostawę papierosów, zapalniczek i zapałek na cele komercyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o. do sklepu w Stacji Paliw MPK w Radomiu Spółka z o.o. - ZB/2/2011
  Przetarg nieograniczony na: dostawę 250 000 litrów gazu płynnego LPG dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o.
  Przetarg nieograniczony na: dostawę 250 000 litrów gazu płynnego LPG dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o.
  Przetarg nieograniczony na dostawę papierosów, zapalniczek i zapałek na cele komercyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa komunikacji w Radomiu Spółka z o.o. do sklepu na Stacji Paliw MPK w Radomiu Sp. z o.o.
  Przetarg nieograniczony na Przebudowę Stacji Paliw Płynnych wraz z infrastrukturą techniczną Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o. zlokalizowanej przy ul. Wjazdowej 4 ZB/1/2010